Reversal - Shilluk


k


ka
ka árum bëëde kinøw
ka cee
ka ri mädh
ka ri wun mädhu
kaad
kääd
kaadh
käädh
käädhø
Käädhø
kaadi
kaadø
kääg
kaagø
Kaagø
käägø
kaaj
kaal
kääl
kaal akïm
kaal dej
Kääl mal
Kääl møgø
kaal orøm
kääl rumi wäg
kaal wøn
Kääl-a cyän
kääl-a ri
Kääla wög
kaam
Kaam
Kaam gen
kaam pwöny
kaan
Kaan
kääni
kaanø
Kaarø
kab
käb
käbi kire
Kabi laawø
kabi piny
käbø
Käbø
Käbø ki tung
käd
kädd
käddi tyëng-a männ