Reversal - Shilluk


g


gäägø
gaaj
gääj
gäämi
gäänø1
gäänø2
gäär
gaarø
gääyø
gäbi
gag
Gäggø
gagø
Gagø
gägø
gaj
gäj
Gaj kiri dhanhø
gam1
gam2
gämi
gämi kwøb
Gami pyëw
gami wöödø
gami-jwøk
gami-lïng
gamø
Gamø
gämø
gäng
gäni cigg
Gäni raw
gäni tyel
Gänø
gänø1
gänø2
gaöji
Gaw
gawapø
Gawi dhanhø
Gäwø
gäwø1
gäwø2
gäy
gäyø
Ge bännï
Ge bënn
Ge gøny-a rii gen
ge lwöb
Ge lwöb